Kožne promene kod dijabetičara - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Кожне промене код дијабетичара

  Дијабетес мелитус тип 2 болест цивилизације, болест погрешних навика, погрешне исхране, некретања, представља свакодневни изазов у раду лекара практичара. Због своје учесталости, тежине и присутним бројним компликацијама потребно је пратити савремене трендове у лечењу ове болести. Лекари Дома здравља Врњачка Бања учествују у континуираној едукацији о дијабетес мелитусу коју организује Медицински факултет Београд. Компликације ове болести су бројне и свима познате како макро тако и микроваскуларне .

  ЦИЉ РАДА : Да се покаже да је кожа дијабетичара другачија, осетљивија и подложнија променама од коже недијабетичара и да се покаже да у основи тих промена лежи нерегулисан дијабетес.

  МЕТОД РАДА : Ретроспективна анализа лечених дијабетичара у служби општа медицина Дома здравља Врњачка Бања и приказ појединих интересантних кожних промена начињених дигиталним фотоапаратом.

  РЕЗУЛТАТИ РАДА : У задњих годину дана од свих дијабетичара који су се јављали издвојена су 22 са кожним променама. Најчешћи симптоми због којих су се јављали су били следећи:

  1. болови (код 14 пацијената)
  2. трњење (код 7 пацијената)
  3. умањен тактилни сензибилитет (код 6 пацијената)
  4. свраб (код 5 пацијената)

  Локализација кожних промена показује највећу заступљеност на кожи доњих екстремитета и то:

  1. потколенице и стопала (код 18 пацијената)
  2. кожа трупа (код 2 пацијента)
  3. шаке (код 2 пацијента)

  Структура пацијената по полу био је 8 жена и 14 мушкараца. Углавно се радило о дугогодишњим дијабетичарима, просечна дужина трајања болести била је 17,3 године. Просечна вредност гликемије у три узастопне котроле била је 12,3 ммол/л што показује да се ради о пацијентима са лоше регулисаним дијабетесом. То указује да највероватнији узрок ових промена лежи у васкулопатији и неуропатији. Што се тиче терапије 15 је било на инсулинској терапији а 7 на оралним хипогликемицима.

  Саме промене су имале шаролик изглед:

  • Кожа трупа свраб без икаквих видљивих промена
  • Шаке најчешће интердигитална микоза
  • Доњи екстремитети са разноврсном патологијом

  Дигиталним фотоапаратом начинила сам неколико интересантних фотографија потколеница и стопала неких од пацијената .

  На слици број 1 је екстензорна страна потколенице са истањеном атрофичном кожом и местимичним пигментацијама до величине зрна сочива. На доњој трећини маљавост је изразито смањена. Ради се о дијабетичару на инсулину са дијабетичним стажом од 23 године.

   

  Слика бр 1

   

  На стопалима посебно на фалангама такодје је била смањена длакавост,нокатне плоче су билле орожале тамније пребојене што се види на слици 2: дијабетичар 19 година на инсулину:

  Слика број 2

  На ноктима су се видјале и много теже трофичне промене када је долазило до отпадања читавих нокатних плоча.Нокат би се најпре данима клатио потпуно безболно а у каснијем току би спонтано отпао.на слици бр. 3 се види недостатк  нокта на 2 прсту леве ноге .У питању је дијабетичар  са 26 година дијабетичног стажа на инсулину

  Слика бр.3

  На слици је такође видљива тамна пребојеност 3.нокта и губитак маљавости на фалангама.

  Стопала дијабетичара представљају сталну бригу како за пацијента тако и за његовог изабраног лекара. Мора се водити брига о свакој и најмањој повреди која врло лако може да заврши гангреном. Табани су посебно изложени штетним ноксама као и чињеници да трпе велики терет .На слици бр 4 види се наизглед безазлена повреда табана која се за 24 х. инфицирала и третирана је и локално и општом антибиотерапијом.У питању је дијабетичарка на инсулину са 14 година дијабетичног стажа .

  Слика бр.4

  Општи терапијски принцип код свих кожних промена је исти:добра гликорегулација, вазодилататори , витамини Б групе , редовна хигијена,ношење одеће и обуће од природних материјала као и анатомски обликоване  а локална терапија зависи од самог узрочника.Кожа дијабетичара је вулнерабилна и треба је неговати да би се избегле компликације које доводе до нарушавања квалитета живота.

  Литература:

  1. Општа медицина – Проф. Др Дане Жигић
  2. Како живети са дијабетесом – Др Владе Величковић
  3. Мала дерматовенерологија – Проф.Др Милан Беттето

  Аутор:
  Др Слађана Милић
  спец. опште медицине

  Коаутори:
  Др Невена Симовић
  Др Мирослава Миљковић
  Др Биљана Илић