Organizacione jedinice - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Организационе јединице

  Менаџмент ДЗ

  • Директор:
   Др Весна Малићанин, спец. гинекологије и акушерства
  • Помоћник директора за медицинска питања
   Др Зорица Шарац Лаковић, спец. ургентне медицине
  • Шеф правне службе:
   Вања Лазовић, дипл. правник
  • Шеф рачуноводства:
   Софија Божић, економиста
  • Главни медицински техничар:
   Мирко Стевановићвиши мед. техничар

  Управни одбор

  • Јован Хаџи-Ристић, дипл. правник – председник УО
  • Др Марина Перовић, спец. дечије и превентивне стоматологије – заменик председника УО
  • Марко Алексић, члан УО
  • Госпава Стајић, члан УО
  • Др Слободан Чеперковић, члан УО

  Надзорни одбор

  • Анђелија Чановић, дипл. инж. електронике – председник НО
  • Др Весна Петровић, спец. радиологије – заменик председника НО
  • Драган Ратковић, члан НО
   

   

  Служба за з.з.деце и жена

  • Одељење за з.з.деце и школске деце
  • Одељење за з.з.жена
  • Одељење поливалентне патронаже

  Служба за з.з. одраслих

  • Општа служба
  • Служба хитне помоћи
  • Медицина рада
  • Кућно лечење
  • Здравствена станица Ново Село
  • Здравствена станица Подунавци.
  • Одељење за санитетски транспорт болесника

  Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику

  • Одсек за радиолошку дијагностику
  • Одељење за лабораторијску дијагностику

  Служба за специјалистичку и консултативну делатност

  • Одсеци за специјалистичко-консултативну делатност
  • Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

  Служба хитне помоћи

  • Одељење за хитну медицинску помоћ
  • Одељење за санитетски превоз болесника

  Служба за стоматолошку здравствену заштиту

  • Одељење за стоматолошку з.з
  • Одељење дечје и превентивне стоматологије

  Сужба за правне, еконономске, финансијске и техничке послове

  • Одсек за правне, кадровске и опште послове
  • Одсек за економско-финансијске послове
  • Одељење за техничке и друге послове