Organizacione jedinice | Дом здравља Врњачка Бања

Организационе јединице

Менаџмент ДЗ

 • Директор:
  Др Весна Малићанин, спец. гинекологије и акушерства
 • Помоћник директора за медицинска питања
  Др Зорица Шарац Лаковић, спец. ургентне медицине
 • Шеф правне службе:
  Вања Лазовић, дипл. правник
 • Шеф рачуноводства:
  Софија Божић, економиста
 • Главни медицински техничар:
  Мирко Стевановићвиши мед. техничар

Управни одбор

 • Јован Хаџи-Ристић, дипл. правник – председник УО
 • Др Марина Перовић, спец. дечије и превентивне стоматологије – заменик председника УО
 • Марко Алексић, члан УО
 • Госпава Стајић, члан УО
 • Др Слободан Чеперковић, члан УО

Надзорни одбор

 • Анђелија Чановић, дипл. инж. електронике – председник НО
 • Др Весна Петровић, спец. радиологије – заменик председника НО
 • Драган Ратковић, члан НО
 

 

Служба за з.з.деце и жена

 • Одељење за з.з.деце и школске деце
 • Одељење за з.з.жена
 • Одељење поливалентне патронаже

Служба за з.з. одраслих

 • Општа служба
 • Служба хитне помоћи
 • Медицина рада
 • Кућно лечење
 • Здравствена станица Ново Село
 • Здравствена станица Подунавци.
 • Одељење за санитетски транспорт болесника

Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику

 • Одсек за радиолошку дијагностику
 • Одељење за лабораторијску дијагностику

Служба за специјалистичку и консултативну делатност

 • Одсеци за специјалистичко-консултативну делатност
 • Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

Служба хитне помоћи

 • Одељење за хитну медицинску помоћ
 • Одељење за санитетски превоз болесника

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

 • Одељење за стоматолошку з.з
 • Одељење дечје и превентивне стоматологије

Сужба за правне, еконономске, финансијске и техничке послове

 • Одсек за правне, кадровске и опште послове
 • Одсек за економско-финансијске послове
 • Одељење за техничке и друге послове