Svetski dan zdravlja, 7. april 2018. godine - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Светски дан здравља, 7. април 2018. године

  Светски дан здравља, 7. април 2018. године – Универзална покривеност здравственом заштитом: доступна и приступачна свима „Здравље за све”

  Светски дан здравља 2018. године посвећен је доступности здравственој заштити и обележава се под слоганом „Здравље за све”. Ове године је и јубиларних 70 година од првог обележавања овог важног датума од стране СЗО.

   Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити?

  Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва, чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана.

  Здравствена заштита обухвата:

  1. очување и унапређење здравља- сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;
  2. спречавање и рано откривање болести;
  3. правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;
  4. пружање информација које су потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.

  Здравствену заштиту у Републици Србији становништво остварује преко здравственог осигурања које постоји као обавезно и добровољно здравствено осигурање.

  У Врњачкој Бањи Светски дан здравља је још једном обележен кампањом на Променади. Тимови здравствених радника – Дома здравља, Специјалне болнице за интерне болести  и Специјалне болнице за лечење дијабетеса “Меркур” као и Црвени крст, становништву су пружали савете, услуге мерења артеријске тензије и гликемије.