Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje lekarskih pregleda - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
  • Решење о испуњености услова за обављање лекарских прегледа

    Здравствени инспектор Министарства здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за здравствену испекцију, Одсек у Крагујевцу донео је РЕШЕЊЕ којим се утврђује да су испуњени прописани услови за обављање лекарских прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној способности возача одређених категорија моторних возила у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

    Прилог: