Obaveštenje o psihosocijalnoj podršci - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
  • Обавештење о психосоцијалној подршци

    За становништво коме је потребна психоцосијална подршка, Дом здравља „Др Никола Џамић“ је отворио број телефона 064/80-80-386 на који се можете јавити у периоду од 08 до 14 часова.