Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja | Дом здравља Врњачка Бања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање.