Javne nabavke | Дом здравља Врњачка Бања

Javne nabavke

Јавна набавка мале вредности – ауто делови

  • 21. маја 2018.

1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку за јавне…

Опширније →

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – лабораторијски реагенси

  • 8. маја 2018.

Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: http://dzvbanja.org.rs/ Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 4 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“ Шифра предмета…

Опширније →

Поступак јавне набавке мале вредности: Реагенси и контроле

  • 5. априла 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН бр. 3 је набавка добара – Реагенси и контроле за…

Опширније →

Јавна набавка добара – горива

  • 12. марта 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 је набавка добара – гориво , Наручиоца Дома здравља „др Никола…

Опширније →

Јавна набавка два санитетска возила путем финансијког лизинга

  • 12. фебруара 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку. Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 1 је набавка два санитетска возила путем финансијског лизинга за…

Опширније →

Arhiva: Javne nabavke velike vrednosti

  • 1. јануара 2018.

2016.god. Јавна набавка горива Крајњи рок за достављање понуда: 04.03.2016. године до 12:00 часова Конкурсна документација Позив за подношење понуда   2015.god. Санитетски, лабораторијски и стоматолошки материјал Крајњи рок за достављање понуда: 09.10.2015. године до 10:00 сати Јавно отварање: 09.10.2015. године у 10:30 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда   Санитетски, лабораторијски и стоматолошки материјал Крајњи рок за достављање…

Опширније →

Arhiva: Javne nabavke male vrednosti

  • 1. јануара 2018.

2017.god. Набавка половног возила Крајњи рок за достављање понуда: 13.10.2017. године до 12:00 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда Санитетски и лабораторијски материјал Крајњи рок за достављање понуда: 11.10.2017. године до 12:00 сати Конкурсна документација Позив за подношење понуда Набавка санитетског возила Крајњи рок за достављање понуда: 22.05.2017. године до 12:00 сати Конкурсна документација Позив за подношење…

Опширније →
2 of 2
12