Dokumenta - Dom zdravlja Vrnjačka Banja | Дом здравља Врњачка Бања
 • Dokumenta

  Правилници о спровођењу поступка јавних набавки

  • 15. октобра 2020.

  Правилник о спровођењу поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Правилник о спровођењу поступка јавних набавки у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања

  Опширније →

  Решење о испуњености услова за обављање лекарских прегледа

  • 27. фебруара 2019.

  Здравствени инспектор Министарства здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за здравствену испекцију, Одсек у Крагујевцу донео је РЕШЕЊЕ којим се утврђује да су испуњени прописани услови за обављање лекарских прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној способности возача одређених категорија моторних возила у Дому здравља „Др…

  Опширније →

  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

  • 30. октобра 2015.

  Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Решење о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узвуњивањем Закон…

  Опширније →

  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

  • 12. октобра 2015.

  Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује…

  Опширније →