Kožne promene kod dijabetičara | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Kožne promene kod dijabetičara

  Dijabetes melitus tip 2 bolest civilizacije, bolest pogrešnih navika, pogrešne ishrane, nekretanja, predstavlja svakodnevni izazov u radu lekara praktičara. Zbog svoje učestalosti, težine i prisutnim brojnim komplikacijama potrebno je pratiti savremene trendove u lečenju ove bolesti. Lekari Doma zdravlja Vrnjačka Banja učestvuju u kontinuiranoj edukaciji o dijabetes melitusu koju organizuje Medicinski fakultet Beograd. Komplikacije ove bolesti su brojne i svima poznate kako makro tako i mikrovaskularne .

  CILJ RADA : Da se pokaže da je koža dijabetičara drugačija, osetljivija i podložnija promenama od kože nedijabetičara i da se pokaže da u osnovi tih promena leži neregulisan dijabetes.

  METOD RADA : Retrospektivna analiza lečenih dijabetičara u službi opšta medicina Doma zdravlja Vrnjačka Banja i prikaz pojedinih interesantnih kožnih promena načinjenih digitalnim fotoaparatom.

  REZULTATI RADA : U zadnjih godinu dana od svih dijabetičara koji su se javljali izdvojena su 22 sa kožnim promenama. Najčešći simptomi zbog kojih su se javljali su bili sledeći:

  1. bolovi (kod 14 pacijenata)
  2. trnjenje (kod 7 pacijenata)
  3. umanjen taktilni senzibilitet (kod 6 pacijenata)
  4. svrab (kod 5 pacijenata)

  Lokalizacija kožnih promena pokazuje najveću zastupljenost na koži donjih ekstremiteta i to:

  1. potkolenice i stopala (kod 18 pacijenata)
  2. koža trupa (kod 2 pacijenta)
  3. šake (kod 2 pacijenta)

  Struktura pacijenata po polu bio je 8 žena i 14 muškaraca. Uglavno se radilo o dugogodišnjim dijabetičarima, prosečna dužina trajanja bolesti bila je 17,3 godine. Prosečna vrednost glikemije u tri uzastopne kotrole bila je 12,3 mmol/l što pokazuje da se radi o pacijentima sa loše regulisanim dijabetesom. To ukazuje da najverovatniji uzrok ovih promena leži u vaskulopatiji i neuropatiji. Što se tiče terapije 15 je bilo na insulinskoj terapiji a 7 na oralnim hipoglikemicima.

  Same promene su imale šarolik izgled:

  • Koža trupa svrab bez ikakvih vidljivih promena
  • Šake najčešće interdigitalna mikoza
  • Donji ekstremiteti sa raznovrsnom patologijom

  Digitalnim fotoaparatom načinila sam nekoliko interesantnih fotografija potkolenica i stopala nekih od pacijenata .

  Na slici broj 1 je ekstenzorna strana potkolenice sa istanjenom atrofičnom kožom i mestimičnim pigmentacijama do veličine zrna sočiva. Na donjoj trećini maljavost je izrazito smanjena. Radi se o dijabetičaru na insulinu sa dijabetičnim stažom od 23 godine.

   

  Slika br 1

   

  Na stopalima posebno na falangama takodje je bila smanjena dlakavost,nokatne ploče su bille orožale tamnije prebojene što se vidi na slici 2: dijabetičar 19 godina na insulinu:

  Slika broj 2

  Na noktima su se vidjale i mnogo teže trofične promene kada je dolazilo do otpadanja čitavih nokatnih ploča.Nokat bi se najpre danima klatio potpuno bezbolno a u kasnijem toku bi spontano otpao.na slici br. 3 se vidi nedostatk  nokta na 2 prstu leve noge .U pitanju je dijabetičar  sa 26 godina dijabetičnog staža na insulinu

  Slika br.3

  Na slici je takođe vidljiva tamna prebojenost 3.nokta i gubitak maljavosti na falangama.

  Stopala dijabetičara predstavljaju stalnu brigu kako za pacijenta tako i za njegovog izabranog lekara. Mora se voditi briga o svakoj i najmanjoj povredi koja vrlo lako može da završi gangrenom. Tabani su posebno izloženi štetnim noksama kao i činjenici da trpe veliki teret .Na slici br 4 vidi se naizgled bezazlena povreda tabana koja se za 24 h. inficirala i tretirana je i lokalno i opštom antibioterapijom.U pitanju je dijabetičarka na insulinu sa 14 godina dijabetičnog staža .

  Slika br.4

  Opšti terapijski princip kod svih kožnih promena je isti:dobra glikoregulacija, vazodilatatori , vitamini B grupe , redovna higijena,nošenje odeće i obuće od prirodnih materijala kao i anatomski oblikovane  a lokalna terapija zavisi od samog uzročnika.Koža dijabetičara je vulnerabilna i treba je negovati da bi se izbegle komplikacije koje dovode do narušavanja kvaliteta života.

  Literatura:

  1. Opšta medicina – Prof. Dr Dane Žigić
  2. Kako živeti sa dijabetesom – Dr Vlade Veličković
  3. Mala dermatovenerologija – Prof.Dr Milan Betteto

  Autor:
  Dr Slađana Milić
  spec. opšte medicine

  Koautori:
  Dr Nevena Simović
  Dr Miroslava Miljković
  Dr Biljana Ilić