Analgetici u dečijoj stomatologiji | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Analgetici u dečijoj stomatologiji

  U praksi, pacijenti su skloni uzimanju lekova – analgetika na svoju ruku u svrhu suzbijanja zubnog bola. Manji je broj analgetika koje smeju koristiti deca.

  Od 100 pregledane dece sa bolom, preporučena je uptreba analgetika kod 14-oro dece. Veći broj dece je uzimalo analgetike, a 42-je na samoinicijativu roditelja. Najčešće su koristili Brufen i Paracetamol, a pri tom nisu znali koliki je kariogeni efekat koji se javlja dugotrajnim uzimanjem lekova zaslađenim šećerom.

  Pravilna primena profilaktičkih mera u cilju očuvanja zdravlja mlečnih i stalnih zuba je najbolji način prevencije nastanka bola. Kroz planirane razgovore i individualni zdravstveno – vaspitni rad, roditelji dobijaju informacije o štetnosti loših navika u ishrani, preporuke o pravilnoj higijeni i fluor profilaksi. Zbog nepoštovanja istih i nesavesnog odnosa prema mlečnoj dentici dolazi do nastanka karijesa i naravno bola što rezultira  primenu analgetika. Iz istih razloga je potrebna intenzivna i što ranija saradnja (od šestog meseca života) sa stomatologom i sprovođenja mera prevencije a samim tim i redukcija primene analgetika.


  Autor:
  Dr Nataša Trifunović, spec. dečije i preventivne stomatologije

  Koautori:
  Dr Ljiljana Lopičić