Istorijat | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
  • ћирилица | latinica
  • Istorijat

    zgrada-grafikaDom zdravlja vodi svoj začetak još od 1962. godine kada je poslovao na osnovu Rešenja Narodnog odbora Opštine Vrnjačka Banja kao Prirodno lečilište za lečenje bolesnika primenom prirodnih faktora lečenja.

    Kasnije se vrši promena ranije osnovanog lečilišta u firmu Lečilište „Vrnjačka Banja“ – Vrnjačka Banja, gde se delatnost bliže određuje da se vrši lečenje bolesnika ne samo prirodnim faktorom već potpuna zdravstvena zaštita građana na području opštine, što je registrovano kod Okružnog suda Kragujevac u predmetu Us-396/66.

    Skupština opštine Vrnjačka Banja 11. juna 1969. godine donosi Rešenje o davanju saglasnosti o izdavanju i formiranju Doma zdravlja kao samostalnog pravnog lica. Za upravnika je izabran dr Branislav Tošić, što je registrovano kod Okružnog privrednog suda u Kragujevcu Us-137/69. Kasnije je pridodat naziv „Dr Nikola Džamić“ – Vrnjačka Banja.

    U toku 1990. godine zdravstvena ustnova biva pripojena Zdravstvenom centru „Studenica“ – Kraljevo kao organizaciona jedinica. Tako posluje sve do 3. januara 2007. godine kada lokalna samouprava preuzima osnivačka prava po zakonu i ista od tada posluje kao samostalno pravno lice.