O nama | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • O nama

  zgrada-1Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou koja obuhvata:

  • zaštita i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitacija bolesnih i povređenih
  • preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite koji je trenutno u fazi realizacije
  • zdravstvenu vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja
  • sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti
  • sprečavanje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba
  • patronažne posete, lečenje i rehabilitacija u kući
  • hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz
  • rehabilitaciju dece i omlaadine sa smetnjama u telesnom i duševnom razvoju
  • druge poslove određene zakonom

  Obavljanje farmaceutske delatnosti Doma zdravlja obezbeđujemo preko Apotekarske ustanove Kraljevo.