AKREDITACIJA na period od 3 godine | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • AKREDITACIJA na period od 3 godine

  Sertifikat o AkreditacijiPriprema Akreditacije u našem Domu zdravlja sprovedena je u periodu od 11.06.2013. do 23.11.2013. godine. U tom procesu učestvovalo je 12 timova sa sledećim setovima standarda:

  • Zdravstvena zaštita odraslog stanovništva
  • Zdravstvena zaštita žena
  • Zdravstvena zaštita dece i školske dece
  • Specijalističko konsultativna delatnost
  • Polivalentna patronaža
  • Dijagnostička radiologija
  • Laboratorijska dijagnostika
  • Životna sredina
  • Ljudski resursi
  • Upravljanje informacijama
  • Rukovođenje
  • Standardi upravljanja

   

  Akreditacijska poseta spoljašnjih ocenjivača obavljena je od 24-26.11.2013. godine od strane četvoročlane komisije i realizovano je:

  • pregledom pripremljene dokumentacije i zdravstvene dokumentacije;
  • razgovorom sa organima upravljanja zdravstvene ustanove;
  • razgovorom sa zaposlenima koji su učestvovali u postupku samoocenjivanja (timovi za samoocenjivanje kvaliteta rada zdravstvene ustanove);
  • obilaskom zdravstvene ustanove i pregledom prostornih kapaciteta;
  • pregledom opremljenosti zdravstvene ustanove medicinskom opremom;
  • razgovorom sa pacijentima i zaposlenima;
  • završnim sastankom na kome se organi upravljanja i zaposleni informišu o obavljenoj akreditacijskoj poseti.

   

  Kvalitet rada je ocenjivan prema unapred utvrđenim akreditacijskim standardima na osnovu skale za ocenjivanje ispunjenosti. Skala za ocenjivanje ispunjenosti kriterijuma sadrži ocene 1-5, i to:

  1. ocena 1 koja podrazumeva da kriterijum nije uveden u primenu;
  2. ocena 2 koja podrazumeva da se kriterijum uvodi u primenu;
  3. ocena 3 koja podrazumeva da se kriterijum primenjuje;
  4. ocena 4 koja podrazumeva unapređenu primenu kriterijuma;
  5. ocena 5 koja podrazumeva najbolju primenu kriterijuma;
  6. bez odgovora – u slučaju kada je nemoguće u datoj zdravstvenoj ustanovi primeniti neki kriterijum.

   

  Prvi potreban uslov za dobijanje sertifikata o akreditaciji je da nijedan kriterijum koji se odnosi na bezbednost pacijenta nije ocenjen ocenom manjom od 4, a ostala dva uslova se odnose na broj najboljih i najlošijih ocena.

  Na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, je doneo rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja na period od 3 godine, koji nam je uručila Ministarka zdravlja, prof. Slavica Đukić Dejanović.

   

  Izvod iz nalaza spoljašnjih ocenjivača:

  Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja, imponuje kao dobro organizovana zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, posvećena očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i blagovremenoj dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji populacije kojoj pružaju zdravstvenu zaštitu. Brojne pohvale izrečene su u pogledu odnosa osoblja prema pacijentima, koje karakteriše ljubaznost, kao i posvećenost sprovođenju misije i ostvarenju vizije svoje zdravstvene ustanove, a to je pružanje što bolje, dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite.