Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања | Дом здравља Врњачка Бања
  • ћирилица | latinica
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

    Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање.