Stručni radovi | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Stručni radovi

  Savetovalište za trudnice i uloga ginekološko-akušerske sestre

  • 14. februara 2013.

  Kontrolu trudnice i praćenje toka trudnoće, po pravilu vrši lekar ginekolog, putem kućnih poseta, ambulantnih pregleda i najzad savetovališta za trudnice, koja su danas najprihvatljiviji vid i način kontrole, a postoje pri domovima zdravlja, pri dispanzerima za žene i pri ginekološko-akušerskim stacionarskim ustanovama. U ovakva savetovališta trudnica dolazi već na…

  Opširnije →

  Afte

  • 14. februara 2013.

  Recidivirajuće oralne ulceracije ili afte(RAU) ili rekurentni aftozni stomatitis (RAS) su jedni od najčešćih bolesti oralne sluzokože u djece i odraslih. Cilj: Obzirom da ne postoji efikasna prevencija, cilj ovog rada je da ukaže na moguće preventivne mjere u sprečavanju nastanka afti, koje mogu ublažiti bolest i uticati na njen…

  Opširnije →

  Analgetici u dečijoj stomatologiji

  • 14. februara 2013.

  U praksi, pacijenti su skloni uzimanju lekova – analgetika na svoju ruku u svrhu suzbijanja zubnog bola. Manji je broj analgetika koje smeju koristiti deca. Od 100 pregledane dece sa bolom, preporučena je uptreba analgetika kod 14-oro dece. Veći broj dece je uzimalo analgetike, a 42-je na samoinicijativu roditelja. Najčešće…

  Opširnije →

  Kožne promene kod dijabetičara

  • 14. februara 2013.

  Dijabetes melitus tip 2 bolest civilizacije, bolest pogrešnih navika, pogrešne ishrane, nekretanja, predstavlja svakodnevni izazov u radu lekara praktičara. Zbog svoje učestalosti, težine i prisutnim brojnim komplikacijama potrebno je pratiti savremene trendove u lečenju ove bolesti. Lekari Doma zdravlja Vrnjačka Banja učestvuju u kontinuiranoj edukaciji o dijabetes melitusu koju organizuje…

  Opširnije →

  Šta pacijenti znaju o hipertenziji?

  • 14. februara 2013.

  Povišen krvni pritisak spada u grupu hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja. Od hipertenzije u našoj zemlji boluje preko 30% odraslog stanovništva. Još više zabrinjava podatak od strane pedijatrijske službe da se kod sve većeg broja dece registruju povišene vrednosti krvnog pritiska. Hipertenzija je često asimptomatsko oboljenje u svom početku a u…

  Opširnije →

  Narodna medicina ili statini

  • 14. februara 2013.

  Hiperlipoproteinemije predstavljaju povećanje koncentracije u plazmi nivoa holesterola, triglicerida, fosfolipida i proteina. U literaturi se sreću i pod imenom dislipidemije jer je češće izmenjen njihov kvantitativni odnos te je taj naziv ispravniji. Veliki je značaj  hiperlipoproteinemija jer je : Velika učestalost u populaciji Imaju dug asimptomatski tok Uzrok su  nastanku…

  Opširnije →

  Sekundarna insomnija i emocije

  • 27. decembra 2012.

  Insomnia ili nesanica je poteškoća uspavljivanja, održavanje spavanja, doživljaj lošeg kvaliteta spavanja ili nedovoljnog spavanja, uprkos dobrim uslovima za spavanje. Insomnia može biti primarna (psihofiziološka, idiopatska, familijarna), sekundarna zbog psihijatrijskih poremećaja, telesnih/neuroloških bolesti, lečenja bolesti zavisnosti. Nesanica je čest poremećaj i od nje češće pate žene i starije osobe. Grčki…

  Opširnije →