Oglasi | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Oglasi

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Diplomirani ekonomista

  • 14. novembra 2019.

  36210 Vrnjačka Banja Kraljevačka 21 Telefon: 036/601-612 Faks: 036/611-744 E-mail: dzvbanja@gmail.com Broj:3671/2019 Datum: 04.11.2019. godine Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3670/2019 od 04.11.2019. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Doktor medicine

  • 14. novembra 2019.

  36210 Vrnjačka Banja Kraljevačka 21 Telefon: 036/601-612 Faks: 036/611-744 E-mail: dzvbanja@gmail.com Broj:3669/2019 Datum: 04.11.2019. godine Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3668/2019 od 04.11.2019. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Vozač sanitetskog vozila

  • 19. decembra 2018.

  Broj:3792-2018 Datum:07.12.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3790-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Doktor medicine, spremačica

  • 19. decembra 2018.

  Broj:3791-2018 Datum:07.12.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3789-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →

  Odluka o izboru kandidata

  • 23. aprila 2018.

  Broj:1150-2018 Datum:16.04.2018. godine U skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ broj 112-01-505/2017-02 od dana 15.05.2017.godine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-00237/2018-02 od 05.03.2018. godine, na osnovu člana 9. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos – Doktor stomatologije specijalista ortopedije vilice

  • 21. marta 2018.

  Broj: 786-2018 Datum: 13.03.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 636-2018 od 28.02.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar

  • 14. marta 2018.

  Broj:637-2018 Datum:28.02.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 636-2018 od 28.02.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra-tehničar opšteg smera

  • 1. novembra 2017.

  Broj: 3344-2017 Datum: 31.10.2017.                                        Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja broj 3342-2017 od 31.10.2017. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove («Sl.gl.RS»br.1/2015), Dom zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja raspisuje OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME  1.Medicinska sestra-tehničar…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos – Doktor medicine, Laboratorijski tehničar

  • 1. novembra 2017.

  Broj: 3343-2017 Datum: 31.10.2017. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja broj 3342-2017 od 31.10.2017. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove («Sl.gl.RS»br.1/2015), Dom zdravlja «Dr Nikola Džamić» Vrnjačka Banja raspisuje OGLAS  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME 1. Doktor…

  Opširnije →
  1 of 2
  12