Novosti | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Novosti

  Obaveštenje – dežurne telefonske linije

  • 23. marta 2020.

  Mole se svi sugrađani na teritoriji Vrnjačke Banje da za bilo koje zdravstvene probleme pozovu otvorene dežurne telefonske linije. U Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja su otvoreni telefoni na kojima će se javljati dežurni lekari:   1. Služba pedijatrije 036/601-649 od 07 do 18 čas. 2. Služba za…

  Opširnije →

  Obaveštenje o organizaciji rada Doma zdravlja za vreme vanrednog stanja

  • 19. marta 2020.

  Svi pacijenti sa sledećim tegobama: povišena temperatura kašalj kijavica i drugim simptomima respiratornih infekcija javljaju se  u Ambulantu Novo Selo  bez obzira na izabranog lekara.   U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja br.službeno koji je u našu ustanovu stigao 18.03.2020.godine, a vezano sa novonastalom situacijom u Republici Srbiji i novim…

  Opširnije →

  Obaveštenje o radnom vremenu u Domu zdravlja

  • 18. marta 2020.

  U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja koji je u našu ustanovu stigao 18.03.2020. godine a vezano sa novonastalom situacijom u Republici Srbiji i novim merama Vlade Republike Srbije u borbi protiv virusa COVID 19  koje su donete 17.03.2020.godine, obaveštavamo Vas da će radno vreme Doma zdravlja „ Dr Nikola Džamić“…

  Opširnije →

  Obaveštenje za hroničnu terapiju

  • 18. marta 2020.

  Svi pacijenti koji imaju potrebe za hroničnom terapijom mole se, da ne dolaze u Dom zdravlja „ dr Nikola Džamić“  da terapiju mogu dobiti pozivom na broj: 036 /601-605 kod dežurnog lekara u Domu zdravlja „ dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja.

  Opširnije →

  Obaveštenje o psihosocijalnoj podršci

  • 18. marta 2020.

  Za stanovništvo kome je potrebna psihocosijalna podrška, Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ je otvorio broj telefona 064/80-80-386 na koji se možete javiti u periodu od 08 do 14 časova.

  Opširnije →

  Obaveštenje o radu Ambulante Novo Selo

  • 17. marta 2020.

  Svi pacijenti sa sledećim tegobama: povišena temperatura kašalj kijavica i drugim simptomima respiratornih infekcija, javljaju se u Ambulanti Novo Selo bez obzira na izabranog lekara. Broj za informacije Albulante Novo Selo: 036/632-255 064/80-80-398    

  Opširnije →

  Nabavka medicinske opreme

  • 12. februara 2020.

   1. Pozivamo vas da dostavite vašu cenovnu ponudu (ponude) za nabavku sledećih stavki roba: defibrilator, EKG aparat, EKG aparat.             2. Po ovom pozivu neophodno je da date ponudu za sve tražene stavke i da cene ponudite zasebno za svaku stavku. Cenovne ponude će se ocenjivati…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN1/20 – Nabavka medicinske opreme

  • 22. januara 2020.

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Diplomirani ekonomista

  • 14. novembra 2019.

  36210 Vrnjačka Banja Kraljevačka 21 Telefon: 036/601-612 Faks: 036/611-744 E-mail: dzvbanja@gmail.com Broj:3671/2019 Datum: 04.11.2019. godine Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3670/2019 od 04.11.2019. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →
  1 of 6
  123456