Novosti | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Novosti

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Diplomirani ekonomista

  • 14. novembra 2019.

  36210 Vrnjačka Banja Kraljevačka 21 Telefon: 036/601-612 Faks: 036/611-744 E-mail: dzvbanja@gmail.com Broj:3671/2019 Datum: 04.11.2019. godine Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3670/2019 od 04.11.2019. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Doktor medicine

  • 14. novembra 2019.

  36210 Vrnjačka Banja Kraljevačka 21 Telefon: 036/601-612 Faks: 036/611-744 E-mail: dzvbanja@gmail.com Broj:3669/2019 Datum: 04.11.2019. godine Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3668/2019 od 04.11.2019. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN 8 – sanitetski i laboratorijski materijal

  • 8. novembra 2019.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN 7 – medicinska oprema

  • 5. novembra 2019.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne…

  Opširnije →

  Svetski dan zdravlja, 7. april 2019.

  • 8. aprila 2019.

  Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja RS svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Ovogodišnji slogan Svetskog dana zdravlja je: „Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”. Jedno od osnovnih ljudskih…

  Opširnije →

  Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje lekarskih pregleda

  • 27. februara 2019.

  Zdravstveni inspektor Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu ispekciju, Odsek u Kragujevcu doneo je REŠENJE kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje lekarskih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti vozača određenih kategorija motornih vozila u Domu zdravlja „Dr…

  Opširnije →

  Službena beleška o Otkazu Ugovora o radu

  • 12. februara 2019.

  Rešenje o Otkazu Ugovora o radu zaposlenom dr Zoranu Stevanoviću, br. 290/2019 od 29.01.2019.godine, poslat je na adresu Prvog maja br.5 stan 18, Vrnjačka Banja, dana 01.02.209.godine putem kurirske službe „POST EXPRESS“ sa naznakom da će dostava biti izvršena 04.02.2019.godine zbog dana vikenda. Dana 11.02.2019. godine, kurirska služba „POST EXPRESS“…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme – Vozač sanitetskog vozila

  • 19. decembra 2018.

  Broj:3792-2018 Datum:07.12.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3790-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Doktor medicine, spremačica

  • 19. decembra 2018.

  Broj:3791-2018 Datum:07.12.2018. Na osnovu Odluke direktora Doma zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja broj 3789-2018 od 07.12.2018. godine, člana 7. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“, br.1/2015), Dom zdravlja “Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja raspisuje…

  Opširnije →
  1 of 5
  12345