Javne nabavke | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Javne nabavke

  Javna nabavka male vrednosti – auto delovi

  • 21. maja 2018.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne…

  Opširnije →

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – laboratorijski reagensi

  • 8. maja 2018.

  Naziv naručioca: Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: http://dzvbanja.org.rs/ Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN 4 su dobra – Reagensi za aparat „DXC 800, AU 400“ Šifra predmeta…

  Opširnije →

  Postupak javne nabavke male vrednosti: Reagensi i kontrole

  • 5. aprila 2018.

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Naziv naručioca: Dom zdravlja „dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti, Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN br. 3 je nabavka dobara – Reagensi i kontrole za…

  Opširnije →

  Javna nabavka dobara – goriva

  • 12. marta 2018.

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Naziv naručioca: Dom zdravlja „dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN br. 2 je nabavka dobara – gorivo , Naručioca Doma zdravlja „dr Nikola…

  Opširnije →

  Javna nabavka dva sanitetska vozila putem finansijkog lizinga

  • 12. februara 2018.

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Naziv naručioca: Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka u otvorenom postupku. Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN 1 je nabavka dva sanitetska vozila putem finansijskog lizinga za…

  Opširnije →

  Arhiva: Javne nabavke velike vrednosti

  • 1. januara 2018.

  2016.god. Javna nabavka goriva Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 04.03.2016. godine do 12:00 časova Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda   2015.god. Sanitetski, laboratorijski i stomatološki materijal Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2015. godine do 10:00 sati Javno otvaranje: 09.10.2015. godine u 10:30 sati Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda   Sanitetski, laboratorijski i stomatološki materijal Krajnji rok za dostavljanje…

  Opširnije →

  Arhiva: Javne nabavke male vrednosti

  • 1. januara 2018.

  2017.god. Nabavka polovnog vozila Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2017. godine do 12:00 sati Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Sanitetski i laboratorijski materijal Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017. godine do 12:00 sati Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Nabavka sanitetskog vozila Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 22.05.2017. godine do 12:00 sati Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje…

  Opširnije →