Javne nabavke | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • Javne nabavke

  Nabavka medicinske opreme

  • 12. februara 2020.

   1. Pozivamo vas da dostavite vašu cenovnu ponudu (ponude) za nabavku sledećih stavki roba: defibrilator, EKG aparat, EKG aparat.             2. Po ovom pozivu neophodno je da date ponudu za sve tražene stavke i da cene ponudite zasebno za svaku stavku. Cenovne ponude će se ocenjivati…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN1/20 – Nabavka medicinske opreme

  • 22. januara 2020.

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN 8 – sanitetski i laboratorijski materijal

  • 8. novembra 2019.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u…

  Opširnije →

  Javna nabavka JN 7 – medicinska oprema

  • 5. novembra 2019.

  ODLUKA O DODELI UGOVORA 1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi…

  Opširnije →

  Javna nabavka – medicinska oprema

  • 12. septembra 2019.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne…

  Opširnije →

  Javna nabavka – Reagensi za aparat „DXC 800, AU 400“

  • 9. septembra 2019.

  1. Naziv naručioca Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: http://dzvbanja.org.rs/ 2. Vrsta postupka javne nabavke Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. 3. Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke JN 5 su dobra – Reagensi za aparat „DXC 800, AU 400“….

  Opširnije →

  Javna nabavka – Auto delovi i pneumatici

  • 9. jula 2019.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne…

  Opširnije →

  Nabavka terenskog-putničkog vozila

  • 5. februara 2019.

  1. Naziv naručioca: Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti. 3. Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN 1 je javna nabavka male vrednosti dobara – terenskog – putničkog vozila…

  Opširnije →

  Javna nabavka – stomatološki materijal

  • 11. januara 2019.

  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA  Odluka o obustavi postupka za određene partije 1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da…

  Opširnije →

  Javna nabavka male vrednosti – auto delovi

  • 21. maja 2018.

  1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku za javne…

  Opširnije →
  1 of 2
  12