2019 | Dom zdravlja Vrnjačka Banja
 • ћирилица | latinica
 • 2019

  Nabavka terenskog-putničkog vozila

  • 5. februara 2019.

  1. Naziv naručioca: Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja Adresa: ulica Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja Internet stranica: www.dzvbanja.org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti. 3. Predmet javne nabavke : Predmet javne nabavke JN 1 je javna nabavka male vrednosti dobara – terenskog – putničkog vozila…

  Opširnije →

  Javna nabavka – stomatološki materijal

  • 11. januara 2019.

  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA ODLUKA O DODELI UGOVORA  Odluka o obustavi postupka za određene partije 1. Naručilac Naručilac Dom zdravlja „Dr Nikola Džamić“, Kraljevačka 21, 36210 Vrnjačka Banja (internet adresa www.dzvbanja.org.rs), poziva sve zainteresovane ponuđače da…

  Opširnije →