2019 | Дом здравља Врњачка Бања
 • ћирилица | latinica
 • 2019

  Набавка теренског-путничког возила

  • 5. фебруара 2019.

  1. Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs 2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 3. Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 1 је јавна набавка мале вредности добара – теренског – путничког возила…

  Опширније →

  Јавна набавка – стоматолошки материјал

  • 11. јануара 2019.

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Одлука о обустави поступка за одређене партије 1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да…

  Опширније →