Javne nabavke | Дом здравља Врњачка Бања
 • ћирилица | latinica
 • Javne nabavke

  Јавна набавка – медицинска опрема

  • 12. септембра 2019.

  1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку за јавне…

  Опширније →

  Јавна набавка – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“

  • 9. септембра 2019.

  1. Назив наручиоца Дом здравља „Др Никола Џамић“ Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: http://dzvbanja.org.rs/ 2. Врста поступка јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке ЈН 5 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“….

  Опширније →

  Јавна набавка – Ауто делови и пнеуматици

  • 9. јула 2019.

  1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку за јавне…

  Опширније →

  Набавка теренског-путничког возила

  • 5. фебруара 2019.

  1. Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs 2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 3. Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 1 је јавна набавка мале вредности добара – теренског – путничког возила…

  Опширније →

  Јавна набавка – стоматолошки материјал

  • 11. јануара 2019.

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Одлука о обустави поступка за одређене партије 1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да…

  Опширније →

  Јавна набавка мале вредности – ауто делови

  • 21. маја 2018.

  1. Наручилац Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку за јавне…

  Опширније →

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – лабораторијски реагенси

  • 8. маја 2018.

  Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: http://dzvbanja.org.rs/ Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 4 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“ Шифра предмета…

  Опширније →

  Поступак јавне набавке мале вредности: Реагенси и контроле

  • 5. априла 2018.

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН бр. 3 је набавка добара – Реагенси и контроле за…

  Опширније →

  Јавна набавка добара – горива

  • 12. марта 2018.

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 је набавка добара – гориво , Наручиоца Дома здравља „др Никола…

  Опширније →

  Јавна набавка два санитетска возила путем финансијког лизинга

  • 12. фебруара 2018.

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив наручиоца: Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку. Предмет јавне набавке : Предмет јавне набавке ЈН 1 је набавка два санитетска возила путем финансијског лизинга за…

  Опширније →
  1 of 2
  12